Welkom


Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Daalhof.
Op onze site vindt u ondermeer algemene informatie over de praktijk en actualiteiten.

Corona Update

Indien u klachten heeft die passen bij het corona-virus kunt u een test-afspraak maken met de GGD op telefoonnummer 0800-1202 of via www.coronatest.nl
Let op: u neemt alleen contact op bij klachten, zonder klachten heeft een test geen nut.

Kom NIET zonder afspraak naar onze huisartsenpraktijk! Zonder telefonisch overleg geen toegang tot de praktijk vooral in uw eigen belang.

Voor meer informatie over onze spreekuren en maatregelen, klik HIER

Nieuws
Vanaf 1 januari 2020 gaan de assistentes ook op afspraak werken. Dit betekent dat er voor bloedprikken, bloeddrukcontrole’s en bijvoorbeeld oren uitspuiten een afspraak voor u wordt ingepland.

Afspraken
Het is mogelijk om via deze website online afspraken te maken of een E-consult aan te vragen. Voor meer informatie zie Afspraak maken

Positieve Gezondheid
Hoe gaat het? Die vraag krijg je vaak als je bij een arts of hulpverlener komt. Misschien denk je dan – net als veel anderen – dat er gevraagd wordt naar hoe het gaat met je ziekte of klacht. Maar dat vertelt nog niet alles over je gezondheid en je welbevinden. En ook niet over wat jij nodig hebt om je beter te voelen.

Daarom is het belangrijk dat je voor jezelf goed weet wat belangrijk is. En dat je daarover met je huisarts, praktijkondersteuners of andere zorgverleners kunt spreken.

Door gebruik te maken van het zogenaamde spinnenweb en/of het invullen van de testvragen kom je erachter hoe het met je gaat en kun je beter aangeven wat voor jou belangrijk is.

Meer informatie hierover vind je op de website Positieve gezondheidsmeting

onze-projecten-positieve-gezondheid_leeg

De medewerkers van onze praktijk helpen je er graag mee.

Wij zijn Pluspraktijk

Een PlusPraktijk is een huisartsenpraktijk van de toekomst. Een huisartsenpraktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk.

Een PlusPraktijk kenmerkt zich door maximale transparantie in praktijkvoering en prestaties. Daarbij staat het delen van best practices tussen de huisartsenpraktijken ook centraal. Samen sta je sterker dan alleen bij het bewerkstelligen van duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg.

Om duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg te behalen gaan de PlusPraktijken gedurende een periode van 5 jaren met verschillende interventies aan de slag. In totaal betreft het 17 interventies op het gebied van Patiënt empowerment, Doelmatige zorg en Wijkgerichte zorg. In totaal doen 15 huisartsenpraktijken uit de regio mee aan dit project.

Elektronische uitwisseling medische gegevens
Als huisarts zijn wij verantwoordelijk voor uw medisch dossier. Wij zijn ook verantwoordelijk voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens via het LSP. Dat kan alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn.
Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen.
Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Mocht u nog geen toestemming hebben gegeven kunt u dat bespreken met onze assistentes of via de Ikgeeftoesteming.nl.

Nieuws van Thuisarts.nl

Via deze link leest u Het laatste nieuws van Thuisarts.nl

Klachten
lndien u klachten of opmerkingen heeft over onze huisartsenpraktijk dan horen wij dat uiteraard graag. Voor meer informatie ga naar Klachten