Tijdige Zorgplanning

Heeft u al nagedacht over wat u wel of juist niet meer wil rondom uw levenseinde?

Zijn er behandelingen die u zeker niet meer wil ondergaan?

Hoe gaat u over uw wensen een gesprek aan met uw zorgverleners?

Wat houdt palliatieve zorg in ?

Waar kan ik terecht als ik een vraag heb over euthanasie?

Wat betekent palliatieve sedatie?

Bekijk hier het filmpje over een zorgvertegenwoordiger kiezen

Bekijk hier meer informatie over: ik denk na over mijn wensen voor zorg en behandeling

Deze folder is in de praktijk beschikbaar en kunt u thuis nog eens rustig doorlezen. Onze huisartsen maken graag tijd voor u om uw wensen voor zorg en behandeling te bespreken en vast te leggen in uw medisch dossier