Tijdige Zorgplanning

Heeft u al nagedacht over wat u wel of juist niet meer wil rondom uw levenseinde?

Zijn er behandelingen die u zeker niet meer wil ondergaan?

Hoe gaat u over uw wensen een gesprek aan met uw zorgverleners?

Wat houdt palliatieve zorg in ?

Waar kan ik terecht als ik een vraag heb over euthanasie?

Wat betekent palliatieve sedatie?

Binnenkort volgt hier meer informatie!