Privacy en Cookie beleid

Privacy en Cookie beleid

Huisartsenpraktijk Daalhof respecteert de privacy van haar patiënten en zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden. Huisartsenpraktijk Daalhof committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan. ( zie ook het privacyreglement van onze praktijk).

Gegevens die wij verwerken

Huisartsenpraktijk Daalhof verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, burgerservicenummer (BSN) en verzekeringsgegevens. In het medisch dossier verwerken wij gegevens over uw gezondheid.

Hoe gaat de praktijk om met uw persoonsgegevens en de bescherming van uw gegevens?

Huisartsenpraktijk Daalhof doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige beveiligde technieken.

Delen van uw gegevens

Huisartsenpraktijk Daalhof verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld een verdergaande zorgverlening, zoals bij een verwijzing naar een medisch specialist, een laboratorium, een röntgenafdeling, etc.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren verwijderen of af te schermen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Op uw verzoek dragen wij het dossier over aan een andere zorgaanbieder. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hapvandongen@ezorg.nl of dit verzoek melden in de praktijk.

Website

U kunt de website van Huisartsenpraktijk Daalhof bezoeken zonder persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een herhaalrecept. Deze informatie wordt gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Huisartsenpraktijk Daalhof zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden, behalve als dit nodig is om aan uw verzoek te voldoen of als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser. De website van huisartsenpraktijk Daalhof maakt geen gebruik van cookies.

Hyperlinks

De website van Huisartsenpraktijk Daalhof bevat hyperlinks naar andere websites en/of bronnen. Hierover hebben wij geen zeggenschap en hiervoor is Huisartsenpraktijk Daalhof niet verantwoordelijk. Deze andere websites en/of bronnen kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Wij adviseren u goed kennis te nemen van deze privacy verklaringen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt. Huisartsenpraktijk Daalhof is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites.

Aanpassen privacy- & cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacy- & cookiebeleid aan te passen, zonder melding voor- of achteraf. Ons privacy- & cookiebeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy & cookie policy.

Beveiliging

Huisartsenpraktijk Daalhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk of via hapvandongen@ezorg.nl