Online inzage

De afgelopen jaren was het al mogelijk uw dossier online in te zien. We zijn sinds kort overgestapt op een andere aanbieder van ons online portaal. De functionaliteiten zijn nog niet allemaal operationeel, we streven ernaar om dit voor 16 oktober volledig operationeel te hebben. In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld: het advies van de…