Huisartsenpraktijk Daalhof

Huisartsenpraktijk Daalhof
Huisartsenpraktijk Daalhof is sinds 1982 gevestigd aan de Herculeshof in Maastricht. In 1986 heeft drs. A.W.M. van Dongen de praktijk overgenomen en sinds 1991 is ook zijn echtgenote drs. M.W.P.G. van Dongen-Bots als huisarts werkzaam in de praktijk. Sinds begin 2015 is ook drs. Y. Kesler als huisarts aan de praktijk verbonden. Sinds 2020 is drs. B. Pauwels als vaste waarnemer verbonden aan de praktijk.
Per 1 januari 2023 is drs. A.W.M. van Dongen met pensioen en zal de praktijk door de overige 3 huisartsen worden voortgezet. 

De praktijk heeft een laagdrempelig en kleinschalig karakter waarbij persoonlijke aandacht voor de patiënt centraal staat.

Naast de huisartsen en assistentes zijn er binnen de praktijk een praktijkondersteuner, een diabetesverpleegkundige en een eerstelijnspsycholoog werkzaam. Daarnaast is er een goede samenwerking met diverse andere eerste- en tweedelijnshulpverleners. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Voor alle gebruikelijke huisartsgeneeskundige zorg kunt u een afspraak maken bij een van onze artsen.
Daarnaast kunt u bij onze assistentes voor veel zaken terecht, zoals:
bloedprikken*, urine nakijken, wrattenbehandeling, hechtingen verwijderen, wondbehandeling en bloeddruk meten.
(* Bloedprikken dient voor 12.00u plaats te vinden ivm transport naar het Maastricht UMC+.)

Onze praktijkondersteuner begeleidt in samenwerking met de artsen patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, copd, astma en hart- en vaatziekten.
Daarnaast ondersteunt zij de artsen in de zorg voor de kwetsbare ouderen binnen onze praktijk.

Verdere informatie over wanneer u bij onze praktijk terecht kunt vindt u onder het tabblad afspraak maken.

Voor meer informatie over het indienen van klachten of opmerkingen klik op het tabblad klachten.

Certificering 
Onze praktijk is in december 2015 binnen HaZo24 door Lloyd’s Register geaccrediteerd.
HaZo24 is een ingericht en getoetst kwaliteitssysteem voor de 24-uurs huisartsenzorg en is gebaseerd op de kwaliteitsnorm EN-15224, ook bekend als de ISO 9001 voor de gezondheidszorg.
logo-lloyds